skip to Main Content
Asiakaspalvelun Laadun Merkitys Apteekkialalla

Asiakaspalvelun laadun merkitys apteekkialalla

Asiakaspalvelun tärkeyttä yrityksessä kuin yrityksessä on toitotettu jo vuosien ajan. Tämän päivän tuotetaivaassa markkinoiden paras tuote ei enää ratkaise, vaan paras palvelu. Asiakkaat hakevat asioinnista tietyn tuotteen tai palvelun oston lisäksi ennen kaikkea kokemuksia. Viime aikoina myös apteekkien asiakaspalvelun laadusta…

Read More
YLE: KYS, Itä-Suomen Yliopisto Ja Amerikkalainen Lääkeyhtiö MSD Laajaan Yhteistyöhön

YLE: KYS, Itä-Suomen yliopisto ja amerikkalainen lääkeyhtiö MSD laajaan yhteistyöhön

  Suomalainen lääkesektori on aina toiminut kansainvälisesti hyödyntäen globaaleja verkostoja. Tämä tuo monia etuja Suomessa toimiville lääkeyrityksille, sillä kansainväliset verkostot tuovat maahan potentiaalisia asiakkaita, osaajia, jakelukanavia ja alan viimeisintä osaamista. On aina hyödyllistä toimia alan parhaiden keskellä - tällöin oppii…

Read More
Lääketeollisuudelta Suurimmat T&K-investoinnit

Lääketeollisuudelta suurimmat T&K-investoinnit

  Lääketeollisuuden toiminnan ydin on tuotekehityksessä ja tutkimuksessa. Jos tutkimus loppuu, loppuu hyvin pian myös bisnes. Siksi ei ole yllättävää, että myös Suomessa lääketeollisuus käyttää liikevaihdostaan jopa 16 prosenttia tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Vain harva muu ala yltää vastaaviin lukuihin. Monilla…

Read More
Suomalaiset Asiantuntijat Varoittavat Piilolinssien Väärinkäytöstä

Suomalaiset asiantuntijat varoittavat piilolinssien väärinkäytöstä

Piilolinssien käyttö tänä päivänä on yleisempää kuin koskaan aikaisemmin. Ennen muovin keksimistä piilolinssit valmistettiin lasista, mutta kiitos modernin teknologian ja uraa uurtavien lääketieteen ammattilaisten, tänä päivänä piilolinssien käyttö on helppoa, turvallista ja hygieenistä. Nykyiset pehmeämmät piilolinssit valmistetaan joustavasta ja imukykyisestä…

Read More
Suomi On Osa Kansainvälisiä Lääkemarkkinoita

Suomi on osa kansainvälisiä lääkemarkkinoita

  Suomen lääkemarkkina on kansainvälisesti vertailtuna hyvin pieni, joskaan ei toki täysin vähäpätöinen. Asiaa selittää luonnollisesti se fakta, että Suomessa on ainoastaan 5,5 miljoonaa asukasta, mikä on myös Euroopan mittakaavassa vähän - puhumattakaan, jos lukua verrataan esimerkiksi Aasian maihin. Suomen…

Read More
Lääketieteen Koulutus Suomessa

Lääketieteen koulutus Suomessa

  Yksi syy, miksi lääketieteen osaaminen on Suomessa erittäin korkealla tasolla liittyy tietysti siihen, että suomalainen korkeakouluopetus on kansainvälisestikin vertailtuna hyvin laadukasta. Useimmissa suomalaisissa yliopistoissa voi opiskella lääketiedettä, farmasiaa tai muita luonnontieteitä. Näistä aineopinnoinnoista ja tutkinnoista syntyy osaaminen, jonka avulla…

Read More
Lääkekeksintöjä Suomesta

Lääkekeksintöjä Suomesta

Vaikka Suomi on pieni maa Euroopan kolkassa, jolla ei ole pitkää historiaa lääketieteen kehityksen saralla, Suomessa on silti tehty monia lääkekeksintöjä. Kuten blogin aikaisemmista artikkeleista voi lukea, Suomella on monta syytä, jotka edesauttavat lääketieteen kehitystä maassa. Näitä ovat muun muassa…

Read More
Vaihtoehtoisista Tutkimusmenetelmistä Liiketoimintaa Suomelle

Vaihtoehtoisista tutkimusmenetelmistä liiketoimintaa Suomelle

  Tampereen yliopiston FICAM-keskus on eläinkokeiden vaihtoehtojen tutkimukseen ja kehittämiseen erikoistunut yksikkö. FICAMin ydintehtävä on kehittää ja validioida ihmissolujen käyttöön pohjautuvia kudos- ja elinmalleja sekä jakaa tietoa vaihtoehtoisista menetelmistä ja kouluttaa asiantuntijoita. Keskuksen johtaja Tuula Heinosen mukaan vaihtoehtoisten menetelmien kehittäminen…

Read More
Lääketeollisuus Suomessa

Lääketeollisuus Suomessa

Vaikka lääketeollisuuden työpaikkoja onkin siirtynyt halvemman tuotannon maihin, voi suomalainen lääketeollisuus kuitenkin olosuhteisiin nähden hyvin. Taantumasta on selvitty ja ala on jälleen noususuhdanteista. Tämä on näkynyt myös sellaisten yritysten kuin Frilans ja Finans toiminnassa. Tällä hetkellä lääketeollisuus työllistää Suomessa n.…

Read More
Back To Top
Total