skip to Main Content
Lääketieteen Koulutus Suomessa

Lääketieteen koulutus Suomessa

 

Yksi syy, miksi lääketieteen osaaminen on Suomessa erittäin korkealla tasolla liittyy tietysti siihen, että suomalainen korkeakouluopetus on kansainvälisestikin vertailtuna hyvin laadukasta. Useimmissa suomalaisissa yliopistoissa voi opiskella lääketiedettä, farmasiaa tai muita luonnontieteitä. Näistä aineopinnoinnoista ja tutkinnoista syntyy osaaminen, jonka avulla tehdään myöhemmin tutkimusta.

Lääkäriksi voi opiskella Suomessa Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen (Kuopion kampus) ja Oulun yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa. Farmasiaa voi puolestaan opiskella Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Åbo Academissa. Luonnontieteitä voi opiskella useimmissa yliopistoissa, jotka eivät ole erikoistuneita tiettyyn alaan (kuten taideyliopistot).

On selvää, että vain osa lääketieteellisen, farmasian tai proviisorin tutkinnon suorittaneista päätyy lopulta tutkimustyöhön. Moni kuitenkin valitsee joko kokonaan tutkijan uran, tai vaihtoehtoisesti tekee käytännön työn ohessa myös tutkimusta.

Olennaisinta on se, että Suomi on täynnä luonnotieteitä, laaketiedettä ja laakkeiden kehitystä ymmärtäviä ihmisiä. Tämä luo erinomaisen pohjan kaikille lääkealan yrityksille toimia Suomessa. Myös monet esimerkiksi markkinointia, kaupallisia tai teknisiä aineita opiskelleet ovat saattaneet perehtyä lääketieteeseen opintojensa aikana yleisellä tasolla. Tämä mahdollistaa kyseisten ihmisten työskentelyn lääkesektorilla esimerkiksi myyntitöissä tai erilaisissa tukifunktioissa.

Laaja luonnontieteellinen osaaminen vaikuttaa myös yleiseen ilmapiiriin ja siihen, kuinka lääkealan yrityksiin suhtaudutaan. Laaja ymmärrys lääketutkimuksen hyödyistä ja mahdollisuuksista on aina etu, sillä se mahdollistaa sujuvan toimintaympäristön ja helpot rekrytoinnit.

Back To Top
Total