skip to Main Content
Kukkatapetit Lääkeyhtiön Toimiston Seinille

Kukkatapetit lääkeyhtiön toimiston seinille

Lääkefirmat saavat helposti kylmän ja kovan maineen. Lähimuistissamme siintävä koronapandemia on tästä hyvä esimerkki. Lääkefirmojen nimittäin väitetään tehneen pandemialla miljardien voittoja eivätkä länsimaat välttyneet edes rokote-apartheid-syytöksiltä! Monia lääkeyhtiöitä vaadittiin jopa purkamaan koronarokotteita koskevat patentit. Tätä taustaa vasten ei ole varmasti hassumpi idea pyrkiä lääkeyhtiöissä entistä maanläheisempään ja inhimillisempään lähestymistapaan ja pyrkiä luomaan yhtiöille aivan uudenlaista imagoa. Uuden imagon tavoitteluun voi lähteä niinkin pienin askelin kuin kukkatapettien voimalla!

Kukkatapeteilla kohti uutta imagoa

Laadukkaat kukkatapetit luovat rauhoittavaa tunnelmaa. Usein kukkatapetit mielletään joko olo- tai makuuhuoneen tapeteiksi, mutta mikäpä estää tapetoimasta niillä myös lääkeyhtiön toimiston seiniä? Rauhoittavat kukkatapetit luovat yhtiöstä helposti lähestyttävän kuvan ja auttavat osaltaan hälventämään yhtiön kohtaamia soraääniä. On hämmästyttävää, kuinka jo näin pienellä askeleella ollaan aimo harppaus lähempänä yhtiön uudelleen brändäystä ja imagon kohotusta! Jopa pienet yritykset hyötyvät onnistuneesta brändäämisestä, joten ei ole vaikeaa kuvitella, kuinka paljon suuri lääkeyhtiö voikaan siitä hyötyä!

Kun kukkatapetit otetaan keskeiseksi tekijäksi lääkeyhtiön imagon kohottamisessa, kannattaa kiinnittää suurta huomiota tapettien valintaan. Ihan ensiksi kannattaa miettiä lähemmin sitä tunnelmaa, joka toimistohuoneeseen halutaan luoda. Onko tavoitteena antaa yhtiöstä lämmin mutta moderni kuva vai lähdetäänkö tapeteilla hakemaan jopa romanttista tunnelmaa? Toimistohuone voi luoda ensivaikutelman sisälle astuvaan ihmiseen vain kerran, joten on ensiarvoisen tärkeää pohtia, millainen tuon ensivaikutelman toivotaan olevan.

On tietysti erittäin tärkeää, että lääkeyhtiön toimistoon astuvat asiakkaat tai muiden sidosryhmien edustajat kokevat olonsa tervetulleeksi. Tapettien lisäksi kannattaakin miettiä myös muita keinoja, joilla asiakkaita voidaan viihdyttää ja joilla heihin voidaan tehdä suotuisa vaikutus. Yksi tällainen keino voi olla esimerkiksi lämpimän ja laadukkaan kahvin sekä laadukkaan konvehdin tarjoaminen. Toinen hyvä keino on kiinnittää huomiota toimistotuolien mukavuuteen ja siihen, että vierailla on huoneessa riittävästi tilaa.

Huoneen mukavuuden lisäksi on tietysti ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuinka lääkeyhtiön edustaja kohtaa yhtiön asiakkaat tai muut sidosryhmien edustajat. Ystävällisen ja arvostavan kohtaamisen luulisi olevan itsestäänselvyys mutta valitettavasti se ei sitä aina ole.

Back To Top
Total