skip to Main Content
Suomalaiset Biopankit Kiinnostavat Yrityksiä

Suomalaiset biopankit kiinnostavat yrityksiä

 

Biopankilla tarkoitetaan lääketieteellistä kokoelmaa, joka sisältää ihmisperäisiä näytteitä sekä niihin liittyviä tietoja. Asiaa tuntemattomalle biopankki saattaa herättää lähinnä vastenmielisyyttä, mutta lääketutkimuksen näkökulmasta biopankit ovat varsinaisia kultakaivoksia. Biopankit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden lääkekehitykseen sekä kansalaisten terveydentilan ja erilaisten sairauksien tutkimukseen. Suomi on kunnostautunut viime vuosina biopankkien ja erilaisten rekisterien ylläpitäjänä siten, että se on saanut runsaasti myös kansainvälistä huomiota.

Biopankkeihin panostaminen onkin ollut erinomainen ratkaisu. “Suomen Lääketeollisuus ry selvitti vuonna 2016” (LINKKI=https://www.mediuutiset.fi/kumppanit/msd/biopankit-houkuttelevat-laaketutkimusta-suomeen-6574086), että yli puolet suomalaisista ja kansainvälisistä lääkeyrityksistä aikoo lisätä erityisesti Suomessa tehtäviä rekisteritutkimuksia. Tämä on Suomen kannalta tietysti erittäin hieno asia, sillä se vahvistaa entisestään rooliaan lääketieteellisen tutkimuksen huippumaana.

Biopankit tarjoavat apua etenkin niille yrityksille ja tutkimusryhmille, jotka ovat erikoistuneet joidenkin hieman harvinaisempien sairauksien tutkimiseen. Vaikka sydän- ja verisuonisairaudet ovat edelleen suurin kansalaisia piinaava tauti, niiden tutkimukseen ei enää panosteta suhteessa niin paljon kuin ennen. Näiden tautien mekanismit, syyt ja hoitokeinot tunnetaan jo verrattain hyvin, ja siksi yhä useampi lääkeyritys ja tutkimusryhmä on siirtynyt muiden ongelmien tutkimuksen pariin.

Nämä taudit ovat usein myös vaikeammin parannettavia ja niiden syntyhistoria voi olla monimutkaisempi. Tällöin tarvitaan niin sanottuja täsmälääkkeitä, joiden kehityksessä hyödynnetään juuri biopankkeja ja genomitutkimusta. Nämä ovat aloja, joissa Suomi on todella maailman huipulla. Suomi on mukana lukuisissa erilaisissa kansainvälisissä alan kärkihankkeissa.

Tällä hetkellä Suomessa toimii kahdeksan biopankkia, joista kaksi toimii valtakunnallisesti ja kuusi eri sairaanhoitopiirien alueilla ympäri maata. Kaikkia biopankkeja Suomessa valvoo Valvira, jolle on tehtävä ilmoitus, mikäli aikoo avata uuden biopankin Suomeen.

Biopankin perimmäinen idea on siinä, että se tarjoaa perustietoa erialaisista sairauksista ja kansalaisten terveystiedoista tutkijoille. Tämä helpottaa huomattavasti tutkijan työtä, sillä se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse vaan voi hyödyntää olemassa olevaa tietoa. Tämä luonnollisesti säästää tutkimukseen tarvittavia resursseja.

Back To Top
Total