skip to Main Content
Lääketutkimuksen Neljä Vaihetta

Lääketutkimuksen neljä vaihetta

Lääketutkimusta tehdään joka puolella maailmaa, hieman erilaisin painotuksin ja kiinnostuksen kohtein. Lääketutkimuksessa on kuitenkin neljä eri vaihetta, jotka varmasti jokainen tutkija tai muuten alalla toimiva tunnistaa. Näiden vaiheiden on tarkoitus varmistaa, että markkinoille ei päädy lääkkeitä ennenaikaisesti.

On jokaisen etu, että uusia lääkkeitä keksitään ja kehitetään, mutta samalla on ensiarvoisen tärkeä varmistaa, että kuluttajille ei päädy tuotteita, joiden tutkimus on puolitiessään. On oltava riittävä varmuus siitä, että lääkkeet ovat sekä tehokkaita että turvallisia. Lääkekehittäjien tulee varmistaa ja osoittaa, että lääke, jota he ovat tuomassa markkinoille on käynyt läpi riittävän tutkimuksen, eikä kyse ole vain siitä, että yritys haluaa lanseerata uuden tuotteen, jolla tehdä rahaa.

Kliiniset lääketutkimukset jakautuvat siis neljään eri vaiheeseen, joiden idea on varmistaa lääkkeiden turvallisuus ja vaikuttavuus. Kolme näistä vaiheista tapahtuu ennen myyntiluvan myöntämistä ja yksi vaihe sen jälkeen, kun tuote on jo markkinoilla.

Eri vaiheissa käydään läpi erilaisia tutkimuksia, jotka aloitetaan terveillä vapaaehtoisilla henkilöillä, jotka haluavat auttaa lääketieteen kehittymistä. Seuraavaksi siirrytään hoitamaan aitoja potilaita, jotka kärsivät sairaudesta, johon lääke on kehitetty. Ja lopulta lääkettä kokeillaan laajemmalla potilasjoukolla, jotta voidaan varmistaa lääkkeen todellinen vaste kyseisen sairauden hoidossa.

Tämän jälkeen, jos lääke osoittautuu sekä tehokkaaksi että turvalliseksi, on mahdollista saada myyntilupa. Tällöin yritys voi tuoda lääkkeen markkinoille normaaliin käyttöön. Tutkimus ei kuitenkaan lopu tähän, vaan yritys jatkaa edelleen tuotteensa arviointia ja seurantaa. Tällöin huomion kohteena ovat luonnollisesti lääkkeen pitkäaikaisvaikutukset sekö mahdolliset sivuvaikutukset eri käyttäjäryhmillä. Tutkimusta voidaan kohdistaa vaikkapa monista eri sairauksista kärsiviin vanhuksiin tai muihin erityisryhmiin. Hyvin harvinaiset lääkkeen mahdolliset haittavaikutukset havaitaankin yleensä vasta tässä neljännessä, eli viimeisessä vaiheessa.

Back To Top
Total