skip to Main Content
Suomen Pieni Markkina Syynä Lääkkeiden Saatavuusongelmiin

Suomen pieni markkina syynä lääkkeiden saatavuusongelmiin

Vaikka suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on ehdottomasti yksi maailman parhaista, ja vaikka suomalaiset saavat erittäin hyvin ja nopeasti tarvitsemiaan lääkkeitä, on toisinaan tilanteita, joissa lääkkeiden kanssa ilmenee saatavuusongelmia.

Tämä johtuu puhtaasti Suomen pienestä markkinasta. Asiaa tulee tarkastella globaalista näkökulmasta, tai edes Euroopan tasolla. Suomessa on 5,5 miljoonaa ihmistä, mikä on monen yksittäisen suurkaupungin väkiluku. Logistiikkaketjut kaikkien erilaisten tuotteiden ja valmisteiden osalta on tietysti optimoitu vastaamaan niiden alueiden tarpeisiin, joissa asuu eniten ihmisiä. Myös Suomen sisällä voi olla eroja sen mukaan asuuko Helsingin keskustassa vai esimerkiksi Pohjois-Suomessa pienessä kunnassa.

Itä-Suomen yliopisto tutki vuonna 2016 asiaa ja haastatteli 27 Suomessa toimivaa lääkeyritystä ja kolmea .

Tutkimus osoitti, että saatavuusongelman taustalla on juuri markkinan koko. Lääkkeiden myynti Suomessa on merkittävästi vähäisempää kuin monissa muissa maissa. Osa vastaajista myös koki, että myös lääkkeiden pitkät toimitusajat saattavat joskus aiheuttaa saatavuusongelmia. Pahimmillaan voi kestää joka useita vuosia, ennen kuin joku tietty lääke saadaan Suomeen. Näin pitkät odotusajat eivät toki ole yleisiä.

Luonnollisesti myös yhtäkkiset kysyntäpiikit voivat vaikuttaa tarjontaan, samoin erilaiset kausivaihtelut. Tutkimusryhmän mukaan 80 prosentilla apteekeista ilmeni säännöllisesti saatavuusongelmia lääkevalmisteiden kanssa. Tämä kertoo siitä, että ongelma on varsin tavallinen ilmiö Suomessa. Tilanne on haastava, mutta toisaalta sen vaarallisuutta ei myöskään ole tarpeen liioitella.

Back To Top
Total