skip to Main Content
Näin Terveysala Kasvaa Myös Suomessa

Näin terveysala kasvaa myös Suomessa

 

Väestön vanheneminen on yksi valtava megatrendi maailmassa ja tietenkin myös Suomessa. Tämä luo haasteita valtioille ja hallituksille huolehtia huoltosuhteesta, sillä tulevaisuudessa yhä suurempi osa kansalaisista on poissa työelämästä ja siten yhä pienempi joukko vastaa verojen maksamisesta.

Vaikka väestön ikääntyminen huolestuttaa aiheellisesti monia, tuo se myös mahdollisuuksia niin yrityksille kuin sijoittajille. Suomessa yritykset ovat tyypillisesti toimineen teollisuuden ja palvelujen parissa, mutta viime vuosina on syntynyt yhä enemmän yritystoimintaa myös lääke- ja terveystieteiden ympärille.

Useimmat talousasiantuntijat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että Suomen ikääntyvä väestö, joka on myös hyvin ostovoimainen, luo valtavia mahdollisuuksia yrityksille. Ihmiset elävät pitempään kuin ennen, ja heillä on sekä aikaa että mahdollisuutta satsata itseensä ja hyvinvointiinsa. Vaikka olisi pitänyt itsestään huolta parhaalla mahdollisella tavalla noudattaen terveellisiä elämäntapoja, on silti hyvin todennäköistä, että tulee tarvitsemaan erilaisia lääketieteen neuvoja ja apuja elämänsä loppupuolella.

Monet ihmiset myös haluavat satsata hyvinvointiinsa maksimoiden mahdollisuutensa viettää aktiivista seniorielämää matkustellen ja liikkuen. Kyse ei ole ainoastaan sairauksien parantamisesta.

Vaikka yhä useammat ihmiset, ikään katsomatta, huolehtivat itsestään paremmin kuin koskaan aiemmin, samalla terveyteensä passiivisesti suhtautuvien määrä kasvaa myös. Monet myös elintapoihin perustuvat kansantaudit kasvavat, mikä tarkoittaa sitä, että kysyntää lääkehoidoille tulee olemaan jatkuvasti yhä enemmän ja enemmän.

Back To Top
Total