skip to Main Content
Lääkeyritykset Menestyvät Suomessa

Lääkeyritykset menestyvät Suomessa

 

Suomi on hyvin pieni markkina-alue mille tahansa teollisuudenalalle – niin myös lääkeyrityksille ja lääketeollisuudelle. Se ei tarkoita, etteikö Suomessa toimisi lukuisia maailmanluokan lääkeyrityksiä, joilta löytyy maailman parasta osaamista. Itse asiassa Suomi on monen lääkeyrityksen näkökulmasta kiinnostava maa, vaikka markkina-alue kuluttajien määrällä mitattuna on pieni. Suomen kiinnostavuus liittyy korkeaan osaamiseen, laadukkaisiin tutkimuslaitoksiin sekä hyviin mahdollisuuksiin tehdä tutkimustyötä.

Useimmat maailman suurimmat lääkeyritykset toimivat myös Suomessa, ja tietysti on lukuisia suomalaisia lääkeyrityksiä. Suurimmat Suomessa toimivat yritykset myynnin perusteella ovat Orion Pharma, Pfizer, Roche, Sanofi ja Ratiopharm. Kaikki ovat kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja toimijoita.

Suomen lääkemyynti on Euroopan mittakaavassa hyvin pientä; puhutaan vain noin prosentin osuudesta. Koko maailman myynnistä osuus on tietenkin vielä pienempi. Suomen erityispiirre on se, että lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä ohjaavat markkinoiden toimintaa olennaisella tavalla.

Suuri enemmistö Suomessa myydyistä lääkkeistä on korvattavia lääkkeitä. Esimerkiksi vähittäistavarakauppa on ainoastaan pari prosenttia kaikesta lääkemyynnistä Suomessa.

Lääkkeiden myynti on tietenkin vain yksi osa yritysten toimintaa. Monesti kiinnostavampaa on lääkkeiden kehittämiseen liittyvä tutkimustyö, johon Suomi tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Suomen erikoisuus on se, että pieni kansa on perimältään melko homogeenistä ja lisäksi jo vuosikymmenien ajan on kerätty erilaista tutkimuksissa hyödynnettävää dataa ja tietoa kansalaisten terveydentilasta ja käyttäytymisestä. Tämä tarjoaa lääkeyrityksille mitä parhaimmat edellytykset kehittää uusia lääkkeitä sekä tutkia uusia vaikuttavia aineita.

Suomesta löytyy esimerkiksi niin sanottuja biopankkeja, joista lukuisat lääkefirmat ovat kiinnostuneita. Biopankeilla tarkoitetaan “pankkeja”, joihin on kerätty sairaaloissa ja yksityisissä lääkärikeskuksissa kudosnäytteitä. Mikäli näytteet antaneet potilaat antavat luvan, kudoksia voidaan käyttää hyödyksi tutkimuksissa. Tällainen käytäntö on luonnollisesti kullanarvoista lääkkeitä kehittäville tahoilla, sillä ne luovat ainutlaatuisen aineiston tutkimustyön pohjaksi.

Lääketeollisuus jaetaan perinteisesti kolmeen osaan: alkuperäislääketeollisuuteen, rinnakkaislääketeollisuuteen sekä lääketeollisuuden palvelusektoriin. Kaikki kolme toimivat lääkkeiden parissa mutta täysin eri näkökulmista. Tämä jako näkyy tietenkin myös Suomessa.

Ensimmäisessä on kyse uusien lääkkeiden sekä lääkeaineiden tutkimuksesta ja kehittämisestä. Tämä toiminta on lähimpänä sitä, mitä perinteinen kadunmies useimmiten ajattelee lääketeollisuuden olevan: tutkijoita laboratoriossa kehittämässä uusia lääkkeitä erilaisiin sairauksiin. Tämä toiminta onkin lääketeollisuuden perusta.

Rinnakkaislääketeollisuudella viitataan toimintaan, jossa kehitetään nimen mukaisesti niin sanottuja rinnakkaislääkkeitä tavoitteena laskea lääkkeen kuluttajahintaa. Uusilla lääkkeillä ja lääkeaineilla on tietty patenttisuoja, joka kuitenkin vanhenee määräajassa. Tämän jälkeen muut yritykset voivat hyödyntää keksintöjä ja luoda rinnakkaistuotteita vaikuttavan aineen patenttisuojan vanhennuttua. Tätä pidetään tärkeänä asiana, jotta lääkkeiden hinnat ovat mahdollisimmat matalat, mikä tietenkin palvelee kuluttajaa.

Kolmantena tulee lääketeollisuuden palvelusektori, joka tarkoittaa erilaisten konsulttiyritysten ja muiden vastaavien tekemään sopimuksiin perustuvaa tutkimusta. Kyse voi olla kliinisestä tutkimuksesta tai vaikkapa markkinatutkimuksesta. Tätä toimintaa ei välttämättä liitetä automaattisesti osaksi lääketutkimusta, vaikka sillä on selkä roolinsa kokonaisuudessa.

Lääkeyritykset kiinnostavat ihmisiä myös sijoituskohteina. Moni ala maailmassa mullistuu ja jopa katoaa kehityksen myötä: kun digikamerat keksittiin, perinteisiä kameroita valmistavat yritykset alkoivat kaatua. Lääketeollisuudelle ei kuitenkaan ole näkyvissä loppua – päinvastoin. Ihmisten eliniän ja elintason noustessa, tarve erilaisille lääkkeille ja hoidoille kasvaa koko ajan. Tarvittavat lääkkeet saattavat muuttua, mutta lääkkeiden kysynnälle yleisesti ei näy loppua.

Back To Top
Total