skip to Main Content
Suomen Vahvuudet Lääketutkimuksessa

Suomen vahvuudet lääketutkimuksessa

Suomi on yksi maailman parhaita maita tutkimuksen teon kannalta. Moni on saattanut kuulla ajatuksen siitä, että yritykset siirtävät toimintojaan halvempiin maihin säästääkseen kustannuksiaan. Näin toki tapahtuu monilla eri aloilla, mutta enenevässä määrin tämä globalisaation alkuvaiheen trendi on päättynyt.

Etenkin yritykset, joiden olemassa olo perustuu korkeaan osaamiseen, valitsevat sijaintipaikakseen ne maat, joissa on osaavaa työvoimaa. Ainakin siltä osin, kun kyse on tuotekehityksestä. Luonnollisesti isoilla kansainvälisillä yrityksillä on toimintaa eri maissa, mutta usein ollaan eniten kiinnostuneita korkean osaamisen työpaikoista, ei pelkästä valmiiden tuotteiden jakelusta. Näin on tietenkin myös lääketeollisuudessa.

Suomi onkin vahvoilla, kun kilpaillaan siitä, missä lääkeyritykset kehittävät tuotteitaan. Suomi ei ole tietenkään ainoa kiinnostava kohde yrityksille, mutta se on yksi niitä, mikä on sinänsä jo saavutus. Suomessa toimii sekä kotimaisia lääkeyrityksiä että kaikkien tuntemia kansainvälisiä nimiä. Osa globaalisiti toimivista yrityksistä on Suomessa lähinnä vastatakseen alueen myynnistä, mutta osa on paikalla hyödyntääkseen Suomesta löytyvää osaamista.

Suomen vahvuudet lääkeyritysten näkökulmasta voidaan kiteyttää neljään seikkaan.

Ensinnäkin, Suomen korkeatasoinen tutkimusympäristö houkuttelee yrityksiä, toiseksi suomalaiset viranomaiset toimivat ennustettavasti, kolmanneksi yleinen mielipide lääketutkimusta kohtaan on myönteinen ja lopuksi Suomi on yleisesti hyvä maa pyörittää liiketoimintaa alasta riippumatta.

Suomi on viimeiset vuosikymmenet panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaan ja innovointiin. Sekä julkinen että yksityinen sektori investoin T&K-toimintaan. Tästä syystä maasta löytyy valtava määrä korkeasti koulutettuja osaajia, joilla on kansainvälisesti vertailtunakin erinomaiset edellytykset tehdä huippuluokan tutkimusta. Suomesta löytyy myös laaja yliopisto- ja tutkimuslaitosverkosto, jolla on hyvät suhteet myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Kaikilla aloilla, joita säännellään viranomaisen taholta, on erityisen tärkeää tietää, että julkisen sektorin toiminta on vakaata ja ennustettavaa. Tämä on ehkä itsestäänselvyys monille suomalaisille, mutta tilanne ei ole lainkaan samanlainen joka puolella maailmaa. Se, että Suomessa päätökset saattavat syntyä hitaasti, on myös hyvä asia. Yhtäkkisiä muutoksia syntyy harvoin, mikä on yritysten kannalta hyvä asia, sillä silloin voi suunnitella toimintaa pitkäjänteisesti. Tämä on menestymisen edellytys alalla kuin alalla. Suomalaiset viranomaiset suhtautuvat yritystoiminnan regulointiin pragmaattisesti, minkä ansiosta myös lääkeyritykset voivat toimia erinomaisesti Suomessa.

Suomalaiset ihmiset arvostavat tutkimusta ja kehitystoimintaa. Lääketiede ja lääkärin ammatti on yksi eniten arvostetuista töistä Suomessa. Tämä on myös yksi toimintaympäristön vahvuus, sillä yritykset voivat luottaa siihen, että kansalaiset eivät halua kaivaa esiin skandaaleja, jos niihin ei ole todella aihetta. Vastuullisesti toimiva lääkeyritys saa Suomessa niin kansalaisten kuin viranomaisten tuen ja arvostuksen. Tämä vaikuttaa moniin asioihin yrityksen sisällä, ei vähiten siihen, miten helppoa on rekrytoida parhaita osaajia palkkalistoilleen.

Lopuksi on syytä tuoda esille, että Suomen vahvuus on yleinen liike-elämämyönteinen toimintaympäristö. Vaikka kaikki asiat eivät ole täydellisiä Suomessakaan, useat erilaiset kansainväliset vertailut osoittavat, että Suomessa on helppo perustaa yritys ja luoda menestyvää bisnestä. Suomi on vakaa ja turvallinen maa, jossa monissa muissa maissa pahiten näkyvät maailman ongelmat eivät ole pahimmillaan. Suomessa viranomaiset panostavat siihen, että toimintaympäristö säilyy kilpailukykyisenä, ja että niin pienet kuin isotkin yritykset pystyvät toimimaan jouhevasti maassa.

Back To Top
Total