skip to Main Content
Lääkebisnes Kasvaa Suomessa – Tässä Syyt

Lääkebisnes kasvaa Suomessa – tässä syyt

Kaikki tietävät, että lääkebisnes kasvaa kovaa vauhtia maailmalla. Monille on yllätys, että näin tapahtuu myös Suomessa. Syyt kasvuun ovat osittain samoja, Suomessa etenkin ikääntyminen ja avohoito tuovat kasvua suomalaisille lääketeollisuuden toimijoille.

Talouselämä-lehden mukaan vuonna 2016 lääkkeiden tukkuhintainen myynti nousi Suomessa 2,4 miljardiin euroon. Tämä tarkoittaa, että kasvua edellisvuoteen oli 3,8 prosenttia. Tiedot ilmenevät Lääketeollisuus ry:n suhdannekatsauksessa. Kela-korvattavat lääkkeet muodostivat yli puolet summasta ja sairaalalääkkeet noin neljäsosan.

Talouselämän haastatteleman Suomen Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen arvioi, että Suomen lääkemarkkinoilla vaikuttaa nykyisin kolme isoa trendiä. Ensinnäkin markkinoille tulee jatkuvasti uusia innovatiivisia valmisteita, toiseksi sairaalahoidosta on viime vuosina alettu pyrkiä entistä enemmän avohoitoon ja kolmantena tekijänä kaikkien tuntema ikääntymisen megatrendi.

Nämä tekijät ovat omiaan vahvistamaan lääkeyritysten menestystä luoden jatkuvasti kasvavaa kysyntää tutuille lääkevalmisteille mutta myös kokonaan uusille tuotteille.

Hirvonen korostaa, että uudet lääkeinnovaatiot ovat kuluttajien kannalta hyvä asia. Ihmisillä on yhä paremmat mahdollisuudet hoitaa terveyttään ja hyvinvointiaan, kun uusia lääkkeitä ja muita tuotteita on valikoimissa ja saatavilla. Osa näistä tuotteista kehitetään Suomessa, osa maailmalla. Riippumatta lääkevalmisteen alkuperäisestä kotimaasta, ne tietysti löytävät tiensä myös suomalaisiin apteekkeihin tarjoten laajempia valinnan vaihtoehtoja suomalaisille.

Lääkkeiden kasvava tarjonta tietenkin kasvattaa myös lääkemenoja, samoin kuin tehdyt valinnat ensimerkiksi avohoidon suosimisesta. Kaikki nämä lisäävät entisestään lääkkeiden kysyntää ja luovat siten markkinaa lääkeyrityksille.

Apteekkariliiton Charlotta Sandler kuitenkin huomauttaa Talouselämälle, että tietyt lääkkeet voivat kuitenkin kokonaisuudessaan vähentää terveydenhoidon hoitokustannuksia. Tämä tietenkin edellyttää huolellista suunnittelua ja koordinointia hoidossa.

Sandlerin mukaan Suomen myydyimpien lääkkeiden listalta löytyy esimerkiksi syöpä- ja reumalääkkeitä. Nämä ovat tyypillisesti lääkkeistä kalliimpia, mutta toisaalta toimiessaan säästävät kokonaiskustannuksia. Sanomattakin on selvää, että samoilla valmisteilla on ratkaiseva merkitys potilaiden terveyden tai jopa hengen ylläpitämiseksi.

Yksi lääkekehityksen suuntaus on, että yritykset kehittävät lääkkeitä juuri avohoidon tueksi. Tämä on kokonaisuutta palveleva suuntaus, sillä näin lääketeollisuus voi osaltaan tukea laajemmin yhteiskunnassa tehtyjä päätöksiä ja tavoitteita. Terveydenhuollolla on runsaasti erilaisia haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan luonnollisesti kaikkien osapuolien apua. Myös lääkeyrityksen tutkimus- ja kehitystoiminnan näkökulmasta on tietysti mielekästä keskittyä olemassa oleviin todellisiin ongelmiin.

Väestön ikääntyminen on tietenkin yksi merkittävä trendi, johon myös lääkeyritykset Suomessa ovat halunneet osaltaan vastata. Ikääntyminen ilmiönä tuo kasvua lääkeyrityksille toisaalta siksi, että yhä suurempi osa väestöstä tarvitsee lääkehoitoa akuutteihin sairauksiin, joita ilmenee aina enemmän vanhemmissa ikäryhmissä kuin nuoremmissa. Toisaalta etenkin Suomessa ikääntyvä väestö on hyvin maksukykyistä.

Aiemmin on totuttu ajattelemaan, että eläkeläiset ovat hyvin pienituloisia, eivätkä he muodosta yritysten näkökulmasta kiinnostavaa asiakasryhmää. Nyt tilanne on kuitenkin aivan toinen sillä nykyiset ja tulevat seniorit ovat Suomessa ensimmäistä kertaa hyvinkin maksukykyisiä sekä myös halukkaita panostamaan omaan hyvinvointiinsa.

Back To Top
Total