skip to Main Content
Lääketeollisuudelta Suurimmat T&K-investoinnit

Lääketeollisuudelta suurimmat T&K-investoinnit

 

Lääketeollisuuden toiminnan ydin on tuotekehityksessä ja tutkimuksessa. Jos tutkimus loppuu, loppuu hyvin pian myös bisnes. Siksi ei ole yllättävää, että myös Suomessa lääketeollisuus käyttää liikevaihdostaan jopa 16 prosenttia tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Vain harva muu ala yltää vastaaviin lukuihin.

Monilla muilla aloilla puhutaan usein vain muutamista prosenteista, mikä tarkoittaa sitä, että toimialan kehitys on huomattavasti vaatimattomampaa. Tällöin toimiala myy enemmän tai vahemmän samoja tuotteita tai palveluja vuodesta toiseen. Tämä on hyvin harvoin kuluttajan, veromaksajien tai laajemmin yhteiskunnan etu.

Toinen paljon tutkimukseen satsaava ala on elektroniikkateollisuus, mikä ei liene yllätys, sillä myös tällä alalla uusien ja parempien tuotteiden tuominen markkinoille on alalla pysymisen ehto. Tämä kertoo siitä, kuinka erilaisia toimialat ovat. Moni on sitä mieltä, että vähemmän tutkimukseen ja tuotekehitykseen satsaavien alojen tulisi ottaa mallia lääketeollisuudesta. ja suhtautua samalla intohimolla uusien ja parempien tuotteiden sekä palvelujen kehittämiseen.

Yritykset eivät ole olemassa vain myydäkseen mahdollisimman pienellä vaivalla jotakin kuluttajille. Ne voivat olla myös osa yhteiskunnan kehittämistä. On tärkeää, että toiminnalla vastataan ihmisten aitoihin ongelmiin ja luodaan ratkaisuja niihin haasteisiin, joita ihmisillä on elämässään. Tämä onnistuu todennäköisesti huomattavasti helpommin, jos yritys ja toimiala laajemmin satsaa tosissaan tuotekehitykseen. Siinä mielessä suomalaiset lääkeyritykset voivat toimia malliesimerkkinä muille toimialoille.

Back To Top
Total