skip to Main Content
Lääketeollisuudelta Suurimmat T&K-investoinnit

Lääketeollisuudelta suurimmat T&K-investoinnit

  Lääketeollisuuden toiminnan ydin on tuotekehityksessä ja tutkimuksessa. Jos tutkimus loppuu, loppuu hyvin pian myös bisnes. Siksi ei ole yllättävää, että myös Suomessa lääketeollisuus käyttää liikevaihdostaan jopa 16 prosenttia tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Vain harva muu ala yltää vastaaviin lukuihin. Monilla…

Read More
Suomi On Osa Kansainvälisiä Lääkemarkkinoita

Suomi on osa kansainvälisiä lääkemarkkinoita

  Suomen lääkemarkkina on kansainvälisesti vertailtuna hyvin pieni, joskaan ei toki täysin vähäpätöinen. Asiaa selittää luonnollisesti se fakta, että Suomessa on ainoastaan 5,5 miljoonaa asukasta, mikä on myös Euroopan mittakaavassa vähän - puhumattakaan, jos lukua verrataan esimerkiksi Aasian maihin. Suomen…

Read More
Lääketieteen Koulutus Suomessa

Lääketieteen koulutus Suomessa

  Yksi syy, miksi lääketieteen osaaminen on Suomessa erittäin korkealla tasolla liittyy tietysti siihen, että suomalainen korkeakouluopetus on kansainvälisestikin vertailtuna hyvin laadukasta. Useimmissa suomalaisissa yliopistoissa voi opiskella lääketiedettä, farmasiaa tai muita luonnontieteitä. Näistä aineopinnoinnoista ja tutkinnoista syntyy osaaminen, jonka avulla…

Read More
Vaihtoehtoisista Tutkimusmenetelmistä Liiketoimintaa Suomelle

Vaihtoehtoisista tutkimusmenetelmistä liiketoimintaa Suomelle

  Tampereen yliopiston FICAM-keskus on eläinkokeiden vaihtoehtojen tutkimukseen ja kehittämiseen erikoistunut yksikkö. FICAMin ydintehtävä on kehittää ja validioida ihmissolujen käyttöön pohjautuvia kudos- ja elinmalleja sekä jakaa tietoa vaihtoehtoisista menetelmistä ja kouluttaa asiantuntijoita. Keskuksen johtaja Tuula Heinosen mukaan vaihtoehtoisten menetelmien kehittäminen…

Read More
Suomessa Kehitetään Vaihtoehtoja Lääketieteen Eläinkokeille

Suomessa kehitetään vaihtoehtoja lääketieteen eläinkokeille

Lääketieteen tekemä tutkimus on luonnollisesti välttämätöntä ihmiskunnalla, ja siksi yleensä tutkimuksessa käytettäviä eläinkokeita pidetään usein hyväksyttävinä. Vastaavasti esimerkiksi kosmetiikan eläinkokeita ei yleisesti hyväksytä, ja ne onkin EU-alueella kiellettyjä. On kuitenkin paljon tehtävissä sen eteen, että myös lääketieteen eläinkokeita voidaan vähentää.…

Read More
Lääkeyritykset Menestyvät Suomessa

Lääkeyritykset menestyvät Suomessa

  Suomi on hyvin pieni markkina-alue mille tahansa teollisuudenalalle - niin myös lääkeyrityksille ja lääketeollisuudelle. Se ei tarkoita, etteikö Suomessa toimisi lukuisia maailmanluokan lääkeyrityksiä, joilta löytyy maailman parasta osaamista. Itse asiassa Suomi on monen lääkeyrityksen näkökulmasta kiinnostava maa, vaikka markkina-alue…

Read More
Suomalaiset Biopankit Kiinnostavat Yrityksiä

Suomalaiset biopankit kiinnostavat yrityksiä

  Biopankilla tarkoitetaan lääketieteellistä kokoelmaa, joka sisältää ihmisperäisiä näytteitä sekä niihin liittyviä tietoja. Asiaa tuntemattomalle biopankki saattaa herättää lähinnä vastenmielisyyttä, mutta lääketutkimuksen näkökulmasta biopankit ovat varsinaisia kultakaivoksia. Biopankit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden lääkekehitykseen sekä kansalaisten terveydentilan ja erilaisten sairauksien tutkimukseen. Suomi…

Read More
Viitehintajärjestelmä Ohjaa Lääkemarkkinoita Suomessa.

Viitehintajärjestelmä ohjaa lääkemarkkinoita Suomessa.

Suomessa, kuten monissa muissa Euroopan maissa, lääkemarkkinoita ohjaa niin sanottu viitehintajärjestelmä. Tällä järjestelmällä tarkoitetaan systeemiä, jolla halutaan varmistaa, että kuluttajat saavat edullisimpia lääkkeitä, ja lääkeyritykset eivät voi hinnoitella lääkkeitä miten tahansa. Lääkkeitä ei pidetä samanlaisina hyödykkeinä kuin monia muita markkinoilta…

Read More
Suomen Pieni Markkina Syynä Lääkkeiden Saatavuusongelmiin

Suomen pieni markkina syynä lääkkeiden saatavuusongelmiin

Vaikka suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on ehdottomasti yksi maailman parhaista, ja vaikka suomalaiset saavat erittäin hyvin ja nopeasti tarvitsemiaan lääkkeitä, on toisinaan tilanteita, joissa lääkkeiden kanssa ilmenee saatavuusongelmia. Tämä johtuu puhtaasti Suomen pienestä markkinasta. Asiaa tulee tarkastella globaalista näkökulmasta, tai edes Euroopan…

Read More
Back To Top