skip to Main Content
Kotimaiset Lääkeyritykset Tunnetaan Maailmalla

Kotimaiset lääkeyritykset tunnetaan maailmalla

Kotimaiset lääkemarkkinat jakaantuvat kahdentyyppisille toimijoille. Ensimmäisenä ovat lääketehtaat, jotka valmistavat, tutkivat ja markkinoivat perinteisiä lääkevalmisteita. Esimerkkeinä ovat kotimaiset lääketehtaat Santen, Orion ja Bayer. Toisena ovat lääketukkukauppayritykset, joita edustavat Tamro ja Oriola. Lääketukkukaupat huolehtivat lääkevalmisteiden

maahantuonnista, jakelusta ja varastoinnista. Laitoshoitoon tarkoitetut lääkevalmisteet jaetaan asiakkaille terveyskeskusten ja sairaaloiden välityksellä, kun avohoitoon päätyvät lääkkeet jaetaan puolestaan apteekkien kautta.

Lääketeollisuus on hitaasti muuttuva ja perinteikäs teollisuudenala. Lääketeollisuuden heikkouksia ovat kalliit ja pitkät tuotekehitykseen liittyvät panostukset, patenttien suuri osuus pääomasta ja tasapaino sekä keinotekoisten tarpeiden että elintason kohoamisen välillä. Maailmalla ja nykyään myös Suomessa lääkebisnes on kuitenkin kasvanut ja kehittynyt vuosi vuodelta. Lääkealan kasvuun on useita syitä, kuten avohuollon ja ikääntymisen lisääntyminen. Edellä mainittujen syiden lisäksi markkinoille tulee jatkuvasti uusia innovatiivisia lääkkeitä ja lääkkeenomaisia tuotteita.

Lääkealalla tehdään töitä vuorokauden ympäri ja nykyään etätyö on yleistynyt myös kyseisellä alalla. Jos sinä työskentelet etätyössä, tiedät varmasti miten tärkeää on, että puhelimet ja tietokoneet toimivat koko ajan tiedon välittämistä varten. Tiesitkö, että voit nyt kätevästi hankkia kauniit ja käytetyt iphonet verkosta, joten, ei muuta kuin valitsemaan omaan makuun parhaiten sopivimmat tuotteet. Kaupan päälle saat huikean 12 kuukauden takuun.

Lääketeollisuutta koskevat murrokset

Lääketeollisuutta ovat viime vuosina koetelleet monenlaiset murrokset. Diabeteksen, astman ja kolesterolin hoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden patentit ovat vanhentuneet, jolloin alkuperäistä lääkevalmistetta edullisemmat lääkkeet ovat tulleet markkinoille. Suomessa niin sanotut suuret ikäluokat tarvitsevat nyt lääkkeitä ja hoitoa, joten ammattitaitoisia terveydenhuoltopalveluita tullaan lähivuosina tarvitsemaan entistä enemmän. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo lääkealaa sekä ylläpitää että parantaa suomalaisten terveyttä lääkealaa kehittämällä.

Mikä on lääke?

Mitä lääkkeellä itse asiassa tarkoitetaan? Miten jokin valmiste luokitellaan lääkkeeksi, eli katsotaanpa asiaa hieman tarkemmin. Lääkevalmisteella tarkoitetaan sellaista ainetta tai valmistetta, jonka avulla voidaan lievittää, ehkäistä tai parantaa sairauksia ja sen tuomia oireita ihmisessä sekä eläimessä. Suomessa Fimea päättää luokitellaanko jokin valmiste lääkkeeksi vai ravintovalmisteeksi, eli lääkkeenomaiseksi tuotteeksi.

Lääkkeiden luokittelu suoritetaan aina valmistekohtaisesti lääkkeen käyttötarkoituksen ja koostumuksen mukaisesti. Lääkkeen valmistaja antaa lääkkeestä tietoja, jonka lisäksi tutkitaan valmisteen markkinoinnissa käytettyjä termejä ja asiatietoa. Fimea tutkii myös tiedot jokaisen valmisteen tärkeiden aineosien vaikutusta terveyteen. Lopullista päätöstä tehdessä otetaan huomioon myös EU-tuomioistuimen harjoittama oikeuskäytäntö.

Lääkkeeksi rekisteröitävän valmisteen farmakologiset ominaisuudet ja tuotteen koostumus ovat erittäin tärkeässä roolissa päätöksentekoa suoritettaessa. Lääkkeen käyttötapa, annostus ja terveydelle koituvat mahdolliset vaarat otetaan ennalta huomioon ennen päätöksentekoa. Lopuksi lääkevalmisteelle lääkeluvan myöntää Euroopan unionin komissio.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea selvittää aina myös valmisteen oman tuoteluokituksen, sillä jokaista lääkevalmisteita koskevat erilaiset lainsäädännöt myynnin, tuotteen markkinoinnin, jakelukanavien ja maahantuonnin osalta. Jos valmistetta ei todeta lääkkeeksi, se voi olla ravintolisä, biosidi, kosmeettinen valmiste tai CE-merkitty terveydenhuollon tarvike tai laite. Fimea kehottaa tuotteiden valmistajaa tutustumaan ennalta lääkevalmisteen luokitteluperusteisiin ennen sen pääsyä markkinoille. Fimean suorittama luokitteluun kuuluva prosessi on maksullinen ja kestoltaan 1–6 kuukautta.

Suomalaiset laadukkaat lääketehtaat

Kotimaisia tunnettuja lääketehtaita ovat muun muassa Bayer Oy, Galena Pharma Oy, Tamro Oyj, Roche Oy, Novartis Finland Oy, Orion Oyj, Oriola Finland Oy ja Vitabalans Oy. Suomalaiset lääketehtaat kehittävät laadukkaita lääkkeitä, jotka testataan tarkoin ennen niiden tuloa kotimaisille tai ulkomaisille lääkemarkkinoille.

Back To Top
Total