skip to Main Content
Lääkealan Osaaminen On Suomen Viennin Pelastus

Lääkealan osaaminen on Suomen viennin pelastus

Korona kurittaa valtioita kaikkialla maailmassa ja uhkaa ajaa yhteiskunnat globaaliin talouskriisiin ja taantumaan. Suomen talous on perinteisesti ollut hyvin riippuvainen viennin vetämisestä – ja siksi myös erittäin haavoittuva talouden suhdanteille ja viennin heikkenemiselle. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä Suomella on hihassaan uusi vientivaltti: lääkealan tietotaito ja teknologiset innovaatiot.

Lääketeollisuus ei suhdanteista hätkähdä

Perinteisesti Suomen vientivaltteja ovat olleet paperi- ja pahvituotteet. Ne muodostavat edelleen suurimman osan Suomen viennistä. Lääketeollisuus seuraa perässä hyvänä kakkosena, ja sillä on omat etunsa: koska lääkkeitä tarvitaan taloustilanteesta riippumatta, lääketeollisuus ei ole kovin suhdanneherkkä ala. Tilastojen mukaan lääketeollisuuden vienti ja alan investoinnit ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Investoinneilla onkin paitsi tutkimuksen ja kehityksen myös viennin ja markkinoinnin onnistumisen kannalta suuri rooli.

Suomessa tehdään edelleen kattavasti varsinaista lääkekehitystä. Yhä useammin uudet lääkkeet kehitetään yhteistyössä useamman toimijan kesken ja mukana kehitystyössä ovat niin lääketehtaat, akateemiset tutkimusyksiköt kuin lääkeyrityksetkin.

Lääkealan uudet innovaatiot näyttävät suuntaa

Lääkkeiden kehityksen rinnalle on Suomessa viime vuosina noussut kaksi uutta alaa: lääketieteen teknologian kehitys sekä lääketieteen tutkimus. Sekä teknologian että tutkimuksen puolelta löytyy koko ajan uusia maailmanluokan hankkeita, joiden kehitykseen panostetaan tosissaan: taustatyö tehdään huolellisesti ammattilaisten voimin, vakavaraiset sijoittajat tarjoavat lainaa kehitystyöhön ja jopa markkinointiin ymmärretään ja osataan panostaa tarpeeksi. Lääkealan innovaatiot kiinnostavat siis myös rahoittajia, joskin teknologiayrityksillä on koulutusinnovaatioihin nähden hienoinen etulyöntiasema – fyysistä tuotetta kun on helpompi markkinoida.

Yksi lääke- ja hyvinvointialan viimeisimmistä innovaatioista, ja suomalaisittain yksi suurimpia menestyjiä, on oululainen Oura. Unisormuksena tunnettu innovaatio on viime aikoina vallannut ryminällä jalansijaa jopa Yhdysvalloissa asti. Oura-älysormuksessa yhdistyy suomalainen huippuosaaminen: tekninen käytännön kehitystyö ja viimeistä piirtoa myöten viimeistelty design. Ouran markkinointistrategiassa on keskitytty alan näkyviin vaikuttajiin, ja taktiikka on ollut ilmeisen toimiva, sillä nyt Oura-sormus löytyy yhä useammin myös tavallisen käyttäjän sormesta.

Suomi on edelleen koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. Ei siis ihme, että kysyntä maailmalla kasvaa myös suomalaista lääkealan opetusta ja tutkimustyötä kohtaan. Kaiken tämän mahdollistaa paitsi ilmainen ja kaikkien saavutettavissa oleva peruskoulutus myös yhä kapenevat erot sukupuolten tasa-arvossa.

Back To Top
Total